:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 239-247 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
بهمن توان ، مهین قمی ، زهرا مسلمی ، حسن جعفری پور فردوسیه ، سید عبدالله محمودی ، اعظم مسلمی
دانشگاه اراک ، zmoslemi75@yahoo.com
چکیده:   (1096 مشاهده)
مقدمه: هوش معنوی نوعی سازگاری و رفتار است که فرد را در جهت هماهنگی با محیط، سلامت، بهبود عملکرد، خلاقیت و غیره یاری می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 97- 1396 انجام شد. نمونه‌ای با حجم 341 نفر از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های هوش معنوی عبدالله‌زاده ، اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی‌زاده جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بین هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی (284/0, r= 0001/0(p= و سرزندگی تحصیلی (248/0, r= 0001/0(p= یک همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی یک همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت (149/0, r= 008/0(p=. بین میانگین نمره سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (001/0(p= .
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های هوش معنوی که منجر به افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی به عنوان متغیرهای مهم و تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی و در نهایت پیشرفت شغلی دانشجویان دانشگاه‌ها در آینده می‌شود، بسیار ضروری است.
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی.
متن کامل [PDF 313 kb]   (470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: 1397/12/5 | پذیرش: 1398/3/26 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها