:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 359-370 برگشت به فهرست نسخه ها
متغیرهای آموزشی و ویژگی‌های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش‌بین‌های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
عبدالحسین شکورنیا ، مهدی تولا، مریم اسلمی، حسین الهام پور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، shakurnia@yahoo.com
چکیده:   (736 مشاهده)
مقدمه: با تعیین عوامل مؤثر در مشروطی دانشجویان و شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر می‌توان از هدر رفتن سرمایه‌های مادی و انسانی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی متغیرهای آموزشی و ویژگی‌های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش‌بین‌های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مورد-شاهدی بود که روی73 دانشجوی مشروط و 73 دانشجوی غیرمشروط در سال تحصیلی 1396 انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها از 7 پرسشنامه‌های استاندارد سبک‌های یادگیری کلب، عزت نفس روزنبرگ، فرسودگی تحصیلی، خودکار آمدی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی و فشارزاهای تحصیلی استفاده شد. این پرسشنامه‌های استاندارد از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. داده‌ها با روش تحلیل تمیز به روش هم‌زمان و گام به گام و در بخش اعتباریابی از الفای کرانباخ و تحلیل عوامل تأییدی استفاده شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان مشروط و غیر مشروط به ترتیب 03/3±11/22 و 32/3±67/21 سال بود. تعداد 33 نفر (2/45درصد) دانشجویان مشروط دختر و تعداد 69 نفر(5/94 درصد) مجرد بودند. از متغیرهای آموزشی معدل دیپلم و سهمیه کنکور و از متغیرهای روانشناختی فشارزاهای شرایط تحصیلی، سلامت مذهبی و سبک یادگیری هم‌گرا در پیش‌بینی عضویت گروهی دارای نقش بودند و متغیرهای دیگر هیچ‌کدام در روش گام به گام در پیش‌بینی عضویت گروهی نقش نداشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش برخی متغیرها به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر مشروطی، باید شرایطی در دانشگاه ایجاد شود تا با شناسایی دانشجویان در معرض خطر و اتخاذ رویکردهای حمایتی از آسیب‌پذیری آنها جلوگیری شود.
واژه‌های کلیدی: مشروط شدن، دانشجویان علوم پزشکی، ویژگی‌های روانشناختی، سبک‌های یادگیری، سلامت معنوی، عزت نفس، فشارزاهای دانشجویی، فرسودگی تحصیلی
متن کامل [PDF 323 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: 1397/11/6 | پذیرش: 1398/6/12 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها