:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 225-233 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی دانشجویان از تدریس اساتید در اوایل ترم و تأثیر آن بر نتایج ارزشیابی اساتید در پایان ترم
هایده هورسان ، رزا هورسان ، سولماز روشندل، مهراندخت نکاوند
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، rhoursan@iautmu.ac.ir
چکیده:   (2082 مشاهده)
مقدمه: یکی از اهداف سیستم‌های آموزشی، بهبود کیفیت تدریس و رضایت دانشجویان از دوره درسی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر ارزشیابی دانشجویان از تدریس اساتید در اوایل ترم بر نتایج ارزشیابی اساتید در پایان ترم طراحی گردید.
روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای شاهددار،  تعداد 30 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. در هر دو گروه ارزشیابی در اوایل و پایان ترم انجام شد، نتایج ارزشیابی اوایل ترم، در اختیار اساتید گروه تجربی قرار گرفت. در پایان ترم، پس ازانجام ارزشیابی پایانی تفاوت نمرات ارزشیابی اوایل ترم و پایان ترم در دو گروه مقایسه شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و فرم ارزشیابی دانشجویان ازتدریس اساتید بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی، تی مستقل، تی زوج، یا آزمون‌های ناپارامتری ویلکاکسون و من-ویتنی استفاده گردید.
نتایج: میانگین اختلاف نتایج ارزشیابی اوایل ترم با پایان ترم در دو گروه شاهد و تجربی (51/4=t و 01/0>P) تفاوت معناداری را نشان داد. در گروه شاهد 06/0=, sd 05/0= )  ودر گروه تجربی 035/0=,sd 49/0=  (01/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت انجام ارزشیابی دانشجویان از اساتید در اوایل ترم است. آگاهی اساتید در طول ترم از نظرات دانشجویان، می‌تواند سبب ارتقای کیفیت تدریس آنان شود و رضایت‌مندی دانشجویان را ارتقا دهد.
 
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی استاد، کیفیت تدریس، رضایت‌مندی دانشجویان.
متن کامل [PDF 288 kb]   (427 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي استاد
دریافت: 1396/6/8 | پذیرش: 1396/9/27 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها