:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 84-93 برگشت به فهرست نسخه ها
اولویت‌بندی ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی
طاهره آقامیرزایی محلی، خدیجه بریمانی، جمیله آقاتبار رودباری، وحید فلاح
دانشگاه آزاد واحد ساری ، vahidfallah20@yahoo.com
چکیده:   (3368 مشاهده)
مقدمه: استقلال دانشگاه از الزامات ساختی و کارکردی آن است. این پژوهش باهدفاولویت‌بندی ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانیانجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشیو در سال 1396 انجام شد.سی نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل که در زمینه آموزش عالی، آموزش و یادگیری دارای سابقه و تجربه بودند به عنوان خبرگان دانشگاهی به روش نمونه‌گیری هدف‌مند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشـنامه محقق‌ساخته ماتریس مقایسه‌های زوجـی اسـتفاده شد. روایـی پرسشـنامه به تأیید خبرگـان دانشـگاهی رسید. همچنـین، نرخ ناسازگاری پرسشنامه در دانشگاه علوم‌پزشکی 085/0و در دانشگاه صنعتینوشیروانی 074/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌هااز روش AHP با نرم‌افزار expert choice-11 استفاده شد.
نتایج: ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی به ترتیباولویت، آزادی علمی با وزن 37/1، استقلال حقیقی با وزن 23/1، استقلال مالی با وزن 21/1، استقلال سازمانی و استقلال کارکنان با وزن 86/0 را به خود اختصاص داد. ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل به ترتیباولویت استقلال مالی با وزن 33/2، استقلال حقیقی با وزن 25/1، استقلال سازمانی با وزن 9/0 و آزادی علمی 61/0، استقلال کارکنان با وزن 44/0 را به خود اختصاص داد.
نتیجه‌گیری: دستیابی به استقلال دانشگاهی مطلوب، یکی از نقاط قوت بسیار مهم نظام‌های آموزش عالی است. بررسی اولویت‌های استقلال دانشگاهی دو دانشگاه نشان داد، اهمیت هر بعد استقلال دانشگاهی تحت تاثیر رسالت و اهداف و کارکردهای آن دانشگاهقرار دارد وپیشنهاد می­گردد برنامه‌ای برای حساس‌سازی نسبت به استقلال دانشگاهی و ارتقای تمامی ابعاد برای دستیابی به استقلال طرح‌ریزی گردد.
واژه‌های کلیدی: اولویت‌بندی، استقلال مالی، استقلال حقیقی، استقلال سازمانی، آزادی علمی، استقلال کارکنان.
متن کامل [PDF 493 kb]   (625 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1396/5/24 | پذیرش: 1396/9/4 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها