:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 234-242 برگشت به فهرست نسخه ها
کیفیت خدمات آموزشی دانشکده داروسازی اصفهان از دیدگاه دانشجویان
سجاد اسماعیلی ، سینا مقصودی، محمود اعتباری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، etebari@pharm.mui.ac.ir
چکیده:   (2201 مشاهده)
مقدمه: یکی از مشخصه‌های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان از خدمات آموزشی است. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در این دانشکده با استفاده از مدل سروکوال انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، حجم جامعه مورد بررسی 400 نفر بود که بر اساس نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 80 نفر از دانشجویان دکتری عمومی دانشکده داروسازی اصفهان طبق 5 ورودی موجود در دانشکده در سال تحصیلی 95-1394 انتخاب شدند. در مجموع 40 نفر دانشجوی مرد و 40 نفر دانشجوی زن در 5 طبقه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سروکوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های ویلکاکسون، T زوجی و آنالیز واریانس انجام شد.
نتایج: در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، شکاف وجود داشت (001/0p<). بیش‌ترین میانگین شکاف در بعد همدلی (74/0±62/1-) و کم‌ترین میانگین شکاف مربوط به بعد اطمینان (68/0±09/1-) بود.
نتیجه‌گیری: انتظارات دانشجویان بالاتر از ادراکات آنها از وضعیت موجود در دانشکده بود و در هیچ کدام از ابعاد خدمت، انتظارات آنها برآورده نشده بود. در راستای بهبود این وضعیت، ابتدا باید بعد همدلی و سپس سایر ابعاد خدمت در اولویت مسؤولین قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت، خدمات آموزشی، مدل سروکوال، دانشجو.
متن کامل [PDF 188 kb]   (447 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: 1396/3/3 | پذیرش: 1396/10/13 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها