:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 311-322 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و امکان‌سنجی الگوی برنامه‌ی درسی پست مدرن به منظور کاربرد آن در نظام آموزش عالی ایران
مینا کریمی، عزت الله نادری، مریم سیف نراقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، e-nadery2005@gmail.com
چکیده:   (13689 مشاهده)
مقدمه: یکی از رویکردهایی که می‌تواند آموزش عالی را متحول کند و کیفیت آن را ارتقا دهد، برنامه‌ی درسی پست مدرن است که ناگزیر باید تمام نظام‌های آموزشی آن را در برنامه‌های خود پیاده سازند. با توجه به اهمیت این رویکرد، مقاله حاضر با هدف ارائه و امکان‌سنجی الگوی برنامه‌ی درسی پست مدرن در نظام آموزش عالی ایران انجام شد.
روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، ابتدا الگوی پیشنهادی برنامه‌ی درسی پست مدرن با تأکید بر نظام آموزش عالی ایران با مرور متون و ادبیات موضوع و بررسی 161 منبع فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع انجام شد. برای امکان‌سنجی الگوی پیشنهادی به منظور کاربرد در نظام آموزش عالی ایران، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته در اختیار 214 نفر از متخصصان برنامه‌ی درسی که به روش تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون خی دو و فیشر مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: الگوی برنامه‌ی درسی پست مدرن در آموزش عالی در قالب عناصر برنامه‌ی درسی (هدف، محتوا، روش‌های یاددهی و یادگیری، محیط یادگیری، یادگیرنده و ارزیابی) طراحی گردید. یافته‌ها نشان داد که بیش از 82 درصد از متخصصان برنامه‌ریزی درسی، عناصر الگوی پیشنهادی را به منظور کاربرد در نظام آموزش عالی ایران مطلوب بیان کردند ولی تنها 34 درصد از آنها ویژگی‌های اهداف را مطلوب دانستند و بین دیدگاه متخصصان برنامه‌ریزی درسی در مورد مطلوب بودن عناصر پیشنهادی این الگو تفاوت معنادار آماری وجود نداشت (05/0<p)؛ اما بین نظر آنها در مورد میزان کاربردی بودن اهداف برنامه‌ی درسی آموزش عالی پست مدرن با توجه به محل اشتغال تفاوت معنادار وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج یافته‌ها نشان داد که الگوی طراحی شده بر مبنای مرور دیدگاه‌های صاحب‌نظران برنامه درسی پست مدرن به منظور کاربرد در نظام آموزش عالی ایران با توجه به نظر متخصصان برنامه‌ریزی درسی مطلوب بیان شد.

واژه‌های کلیدی: الگوی برنامه‌ی درسی، امکان‌سنجی، پست مدرنیسم، آموزش عالی
متن کامل [PDF 298 kb]   (481 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه ريزي درسي
دریافت: 1395/8/4 | پذیرش: 1396/8/20 | انتشار: 1396/8/20


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها