:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 319-329 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سروکوال
محمد حسین یارمحمدیان، مریم نظری، نجمه بهمن زیاری، رضا مرادی، هیوا میرزایی، الهه نوابی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، reza.rawansar@gmail.com
چکیده:   (6105 مشاهده)
مقدمه: گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به توسعه کیفیت، پیامدهایی همچون افت تحصیلی، وابستگی علمی، فرار مغزها، عدم کارآفرینی و ضعف تولید دانش را به همراه خواهد داشت. نظر به اهمیت کیفیت خدمات آموزشی، هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سروکوال بود. روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقاطع مختلف رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (96=N) بودند که به علت محدود بودن جامعه، نمونه‌گیری به شکل نمونه در دسترس در این مقطع زمانی (سرشماری) صورت گرفت. از پرسشنامه سروکوال شامل دو بخش مشخصات فردی و ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات، برای جمع‌آوری داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کولموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. نتایج: مطابق نتایج، بیش از نیمی از پاسخ‌گویان(7/57%) کیفیت خدمات آموزشی را بد ارزیابی کرده و در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی بین انتظارات دانشجویان و ادراکات آنها شکاف منفی وجود داشت و بیش‌ترین شکاف مربوط به بعد هم‌دلی(08/1-) بود. نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده مبنی بر وجود شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی پیشنهاد می‌گردد اقداماتی نظیر برگزاری کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی برای اعضای هیأت‌علمی، اساتید مشاور و کارکنان جهت ارتقای مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و ارتباطی آنان صورت گیرد و نگاه دانشجو محوری در برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی مد نظر قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت، آموزش، دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدل سروکوال
متن کامل [PDF 324 kb]   (2292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۹


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها