مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی در اخرین ارزیابی مجلات پایگاه استنادی جهان اسلام در چارک Q۱ قرار گرفته است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی در اخرین ارزیابی مجلات پایگاه استنادی جهان اسلام در چارک Q۱ حوزه موضوعی مربوطه قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.42.49.fa
برگشت به اصل مطلب