مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
لوح احراز رتبه اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.42.37.fa
برگشت به اصل مطلب