مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
انتخاب مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی به عنوان نشریه برگزیده نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که در تاریخ 23 دیماه 1392 برگزار گردید به عنوان یکی از دو نشریه برگزیده  فارسی زبان کشور معرفی شد. 

این موفقیت را که حاصل تلاش بی وقفه دست اندرکاران مجله، همکاری داوران اندیشمند و اعضای محترم شورای نویسندگان، و مشارکت ارزشمند نویسندگان عزیز مقالات است، به همه یاوران این نشریه تبریک می گوییم و امیدواریم با بهره مندی بیشتر از همکاری و همفکری همه پژوهشگران و همکاران فرهیخته، گامهای بلندتری را در راستای دستیابی به اهداف علمی آموزش علوم پزشکی و خدمت به میهن عزیزمان برداریم.  
سردبیر
نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.42.29.fa
برگشت به اصل مطلب