اسامی شورای نویسندگان

مدیر مسئول
علی‌رضا یوسفی
 استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: aryousefyedc.mui.ac.ir

سردبیر
طاهره چنگیز
استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: changizedc.mui.ac.ir


هیئت تحریریه


پیمان ادیبی
استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: adibimed.mui.ac.ir

پروانه اباذری
دانشیار گروه سلامت  بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: abazarinm.mui.ac.ir

محمداسماعیل اکبری
استاد گروه جراحی، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: drakbarigmail.com

ابوالقاسم امینی
استاد بازنشسته گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. Email: draaminiyahoo.com

مسعود بهرامی
دانشیار گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: bahraminm.mui.ac.ir

مینا توتونچی
 مربی هیات علمی بازنشسته گروه سلامت  بزرگسالان ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: tootoonchnm.mui.ac.ir

فریبا جعفری
استاد مرکز آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: jaffarypharm.mui.ac.ir

حمیدرضا جمشیدی
دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: jamshidikgmail.com

علی حائری
استاد گروه فارماکوتراپی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. Email: haeriasbmu.ac.ir

فریبا حقانی
استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: haghaniedc.mui.ac.ir

بهزاد ذوالفقاری
استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: zolfagharipharm.mui.ac.ir

کامران سلطانی عربشاهی
استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. Email: Kaamy۳۴gmail.com

بهزاد شمس
استاد گروه اطفال دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: shamsmed.mui.ac.ir

شایسته صالحی
دانشیار بازنشسته گروه بهداشت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: salehinm.mui.ac.ir

مسیح صبوری
استاد گروه جراحی اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: sabourimed.mui.ac.ir

فریبا طالقانی
استاد گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: taleghaninm.mui.ac.ir

حیدرعلی عابدی
دانشیار بازنشسته گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: abedinm.mui.ac.ir

شهلا شهیدی
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: shahidimui.ac.ir

وحید عشوریون
استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: ashouriounmed.mui.ac.ir

فریدون عزیزی
استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

موسی علوی
دانشیار گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: m_alavinm.mui.ac.ir 

پیام کبیری
 استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشک Email: kabirirazi.tums.ac.ir 

مرضیه معطری
استاد هیات علمی بازنشسته گروه آموزش پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شیرازEmail: moattariyahoo.com

رویا ملاباشی
پزشک و  کارشناس ارشد آموزش پزشکی، محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.  Email: mollabashirgmail.com

مهدی نعمت بخش
استاد گروه داخلی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . Email: nematbakhshmed.mui.ac.ir

محمدحسین یارمحمدیان
استاد گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  Email: mhyarmyahoo.com 

نیکو یمانی
استاد گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. Email: yamaniedc.mui.ac.ir
 

دفعات مشاهده: 43922 بار   |   دفعات چاپ: 2354 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 553 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Education