XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، shekarchizadeh@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (1971 مشاهده)
مقدمه: شایستگی فرهنگی، توانایی افراد و سازمان‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطابق با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و زبانی بیماران تعریف می‌شود. امروزه شایستگی فرهنگی از مباحث مهم در حوزه سلامت است. این مطالعه  با هدف بررسی شایستگی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) انجام شد.
روش‌ها: در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر، از بین 590 دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان در مقاطع عمومی (علوم پایه، بعد علوم پایه) و تخصص با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، تعداد 150 دانشجو انتخاب و با استفاده از پرسشنامه آنلاین سنجش شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی، در سال 1400 مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد مذکور شامل 50 گویه و 8 مؤلفه است. داده‌ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی کروسکال والیس، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید.
نتایج: از بین دانشجویان، 7/52% دختر بودند. میانگین سنی دانشجویان 1/4±8/24 سال بود. میانگین نمره شایستگی فرهنگی در بین کل دانشجویان مورد بررسی 63/0±15/3 (از مجموع5 نمره) و بالاتر از حد متوسط بود. اختلاف معناداری بین میزان شایستگی فرهنگی دانشجویان و نیز ابعاد آن در سه مقطع علوم پایه (65/0±95/2)، بعد علوم پایه (67/0±95/2) و دوره تخصص (32/0±55/3) مشاهده گردید. بیش‌ترین میزان شایستگی فرهنگی مربوط به دانشجویان دوره تخصص بود (001/0>p). اختلاف معناداری بین جنسیت و شایستگی فرهنگی مشاهده نشد (05/0<p)، ولی با افزایش سن، میزان شایستگی فرهنگی افزایش نشان داد (001/0>p و 37/0=r).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مبنی بر پایین بودن شایستگی فرهنگی در دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی و با توجه به اهمیت شایستگی فرهنگی در مواجهه با بیماران، لازم است برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای شایستگی‌های فرهنگی دانشجویان بخصوص برای دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی طراحی گردد.


تازه‌های تحقیق
هاجر شکرچی زاده : Google Scholar ,Pubmed

متن کامل [PDF 644 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش مهارتهاي ارتباطي
دریافت: 1400/7/30 | پذیرش: 1400/10/19 | انتشار: 1401/1/15 | انتشار الکترونیک: 1401/1/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.