:: جلد 21 - ::
جلد 21 - صفحات 307-297 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین روابط ابژه با تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری تهران
محمودرضا تخیری ، محمدکاظم فخری ، رمضان حسن‌زاده
دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، vahidi.s@gmail.com
چکیده:   (548 مشاهده)
مقدمه: تحمل پریشانی هیجانی از مولفه‌های مؤثر در سلامت روان است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین روابط ابژه با تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش‌ها: روش مطالعه همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. تعداد 280 نفر از دانشجویان زن دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398 به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مقیاس روابط ابژه، مقیاس تنظیم شناختی هیجان و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای آماری و AMOS23 مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 36/0-r=) و بین راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 39/0-r=) و نیز بین راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 36/0r=) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نقش واسطه‌ای تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 60/0B=) در رابطه بین روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی را مورد تأیید قرار داد.
نتیجه‌گیری: با توجـه بـه نقش روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان در پیـش بینـی تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان، به نظر می‌رسد آموزش و تقویت روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان را می‌توان به عنوان روش مؤثری برای کاهش پریشانی هیجانی دانشجویان مورد توجه قرار داد.
واژه‌های کلیدی: تحمل پریشانی هیجانی، تنظیم شناختی هیجان، روابط ابژه، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 847 kb]   (119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: 1399/10/2 | پذیرش: 1399/12/19 | انتشار: 1400/1/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 21 - برگشت به فهرست نسخه ها