:: جلد 21 - ::
جلد 21 - صفحات 397-387 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زهرا خزاعلی ، محمد سلطانی‌زاده ، خدیجه خزاعلی
دانشگاه پیام نور ، Mohammad.soltani@hotmail.com
چکیده:   (545 مشاهده)
مقدمه: شناخت "تنظیم انگیزش" افراد، به عنوان بخش مهمی از فرآیند خودتنظیمی که بر یادگیری تأثیر مستقیم دارد، نیازمند ارزیابی‌های دقیق است؛ بنابراین داشتن ابزاری معتبر در این زمینه ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ((Brief Regulation of Motivation Scale: BRoMSانجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 بود، که از میان آنها ۴۰۰ نفر (۱۵۵ پسر و ۲۴۵ دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به سؤالات مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش (BRoMS)، پرسشنامه انگیزش تحصیلی‌ هارتر (HEMQ (Harter Educational Motivation Questionnaire و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) MSLQ پاسخ دادند.
نتایج: ضریب آلفای کرانباخ مقیاس تنظیم انگیزش با استفاده از روش همسانی درونی(۹۲/۰) و با روش دو نیمه کردن(۸۸/۰) به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی بسیار خوب نمرات آزمون بود. همبستگی مثبت معنادار در سطح ۰۱/۰ < P بین مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش و دو مقیاس دیگر به دست آمد که روایی هم­زمان را نشان می‌دهد. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی دو عامل تنظیم انگیزش و نیروی اراده تأیید گردید. همچنین تحلیل عاملی تأییدی هم‌خوانی سؤالات با مقیاس‌های این پرسشنامه را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزار تشخیصی و پژوهشی، برای سنجش سازه تنظیم انگیزش، مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش، دانشجویان علوم پزشکی، روایی، پایایی
متن کامل [PDF 688 kb]   (125 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: 1399/4/1 | پذیرش: 1399/9/8 | انتشار: 1400/1/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 21 - برگشت به فهرست نسخه ها