:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 328-337 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل عملکرد تحصیلی براساس هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی، خودکارآمدی تحصیلی
علی عبدی ، آرش زندی پیام
دانشگاه پیام نور، تهران ، zandipayam.arash@gmail.com
چکیده:   (868 مشاهده)
مقدمه: مسأله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی است. مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی براساس هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی با بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی صورت گرفت.
روش‌ها: روش مطالعه همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود که تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمانشاه در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی، خودکارآمدی تحصیلی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای آماری Amos مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: متغیر‌های هویت تحصیلی موفق، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی در تعامل با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در تبیین عملکرد تحصیلی دانشجویان اثر دارند. اثر مستقیم سرزندگی تحصیلی (41/0)؛ شکفتگی (34/0)؛ هویت تحصیلی موفق (31/0)؛ در برآورد عملکرد تحصیلی دانشـجویان معنادار بود. همچنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی موفق، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثر غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر میزان عملکرد تحصیلی، به نظر می‌رسد خودکارآمدی تحصیلی ارتباط بین هویت تحصیلی موفق، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی با عملکرد تحصیلی را تعدیل می‌کنند.
واژه‌های کلیدی: عملکرد تحصیلی، هویت تحصیلی موفق، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی، خودکارآمدی تحصیلی
متن کامل [PDF 668 kb]   (250 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1398/11/14 | پذیرش: 1399/6/2 | انتشار: 1399/10/9


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها