:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 325-318 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان یادگیری و رضایت‌مندی دانشجویان پزشکی از ارائه درس روماتولوژی به دو شیوه‌ی آموزش حضوری و آموزش ترکیبی
مهرنوش خشنودی‌فر ، پیمان متقی ، محمدرضا قادری قهفرخی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، mkhoshnoodifar@sbmu.ac.ir
چکیده:   (920 مشاهده)
مقدمه: در حال حاضر روش تدریس سنتی برای آموزش‌های همگانی و دانشگاهی کافی به نظر نمی‌رسد. نارسایی‌هایی که در آموزش‌های الکترونیکی برخطِ محض وجود دارد، این روزها نهادهای آموزشی گوناگون را به سمت رویکرد آموزشی ترکیبی سوق داده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری و رضایت‌مندی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دو روش آموزش حضوری و آموزش ترکیبی در درس روماتولوژی انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی نیمه تجربی است. جمعیت مطالعه دانشجویان رشته پزشکی دوره مقدماتی در نیمسال دوم 98-97 بودند. تعداد140 نفر به روش نمونه‌گیری به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند و به دو گروه 70 نفری آموزش حضوری و 70 نفری گروه آموزش ترکیبی تقسیم شدند. ابزار رضایت‌سنجی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان یادگیری با استفاده از آزمون چهار گزینه‌ای پایان ترم بررسی شد. برای مقایسه میانگین گروه‌ها از آزمون T مستقل استفاده گردید.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره رضایت در گروه به شیوه ترکیبی برابر 04/10±37/72 ( از مجموع90نمره)و میانگین نمره رضایت‌مندی در گروه آموزش به شیوه حضوری برابر 9/9±81/66 بود. اختلاف بین دو گروه معنادار بود (04/0p< ,29/3t=). میانگین و انحراف معیارنمره آزمون پایان ترم در گروه آموزش حضوری 13/4±73/15 و در گروه آموزش ترکیبی 08/5±49/17 و به طور معناداری بیش‌تر از گروه آموزش به شیوه حضوری بود (02/0p< ,24/2t=).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که میزان رضایت‌مندی و یادگیری در گروه آموزش به شیوه ترکیبی به طور معنا‌داری بیش‌تر از گروه آموزش به شیوه حضوری است. پیشنهاد می‌گردد بـا توجـه بـه محاسـن رویکـرد یـادگیری ترکیبی در کسب رضایت و یادگیری فراگیران، از این رویکرد برای طراحـی و اجرا فرصـت‌هـای یاددهی و یادگیری استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: آموزش حضوری، آموزش ترکیبی، رضایت‌مندی، یادگیری، روماتولوژی، دانشجویان پزشکی
متن کامل [PDF 349 kb]   (272 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1398/7/30 | پذیرش: 1399/7/12 | انتشار: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها