:: جلد 20 - ::
جلد 20 - صفحات 297-287 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین ساختار عاملی و ارزیابی همسانی درونی پرسشنامه مرجعیت علمی در بین اساتید هیأت‌علمی
نسرین دبیریان ، اکرم رنجبر ، منوچهر کرمی ، فرزانه فضلی ، ناصر کامیاری
دانشگاه علوم پزشکی همدان ، mezerji@gmail.com
چکیده:   (871 مشاهده)
مقدمه: طی کردن مسیر تحقق مرجعیت علمی در دانشگاه‌ها بر عهده پژوهشگران و اعضای هیأت‌علمی است و تکلیفی است که باید به سرانجام برسد. این پژوهش با هدف ، اعتبار یابی پرسشنامه مرجعیت علمی بر اساس دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی با رویکرد اکتشافی است که به صورت تصادفی بر روی 205 عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397 و با به کار‌گیری روش چند متغیره تحلیل عاملی، صورت گرفته است. ابزار تحقیق، پرسشنامه 17 گویه‌ای مرجعیت علمی است. پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی درون مقیاسی بررسی گردید؛ جهت ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس و شاخص کیزر استفاده شد.
نتایج: نتایج بررسی روایی و پـایایی نشان داد که روایی محتــوا و همبســتگی درونی گویه‌های پرسشنامه در سطح قابل پذیرش بودند (948/0=Chronbach’alpha، 90/0 ³ S-CVI، 78/0 ³ I-CVI). پس از انجام تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس با توجه به ملاک کیزر و ارزش ویژه، 3 مؤلفه مهم("چالش ارتباط علم با تولید و صنعت"، "چالش افزایش توانمندی و پیشرفت در علوم"، و "چالش‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی") استخراج گردید که روی هم 46/70 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، سه مؤلفه از پرسشنامه مرجعیت علمی استخراج گردید و با توجه به نظر اعضای هیأت‌علمی، توانمندی در پیشرفت علوم و ارتباط نداشتن علم با تولید و صنعت مهم‌ترین چالش دانشگاه‌ها در رسیدن به مرجعیت علمی است.
واژه‌های کلیدی: مرجعیت علمی، روایی و پایایی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، هیأت‌علمی.
متن کامل [PDF 609 kb]   (158 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي استاد
دریافت: 1397/12/23 | پذیرش: 1399/6/2 | انتشار: 1399/9/12


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 20 - برگشت به فهرست نسخه ها