:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 550-541 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
امیر حسین محمد داوودی ، مریم میلاد، شهرام شایان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، shahram_shayan10@yahoo.com
چکیده:   (2818 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیتی که اخلاق حرفه­ای در تصمیم‌گیری‌های مدیران و ارتقای تعهد و عدالت در ارائه کیفیت خدمات در سازمان دارد، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه­ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گردید.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی جامعه مورد مطالعه تمامی کارکنان حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد که با توجه به تعداد اعضای جامعه و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه حدود 260 نفر بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های اخلاق حرفه­ای کادوزیر (Cadozier)، تعهد سازمانی می‌یر و آلن (Allen & Meyer) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (Nihof & mormen) بود که روایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار (01/0P≤، 69/0r=)، بین اخلاق حرفه­ای و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنادار (01/0P≤، 81/0r=) و بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه رابطه مثبت و معنادار (01/0P≤، 74/0r=) وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل معادلات ساختاری روابط بین اخلاق حرفه­ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت ارائه شده در جامعه مورد مطالعه با توجه به شاخص‌های برازش دارای برازش مناسب است. بر همین اساس قابلیت به کارگیری را در جامعه موردنظر دارا است.
واژه‌های کلیدی: تعهد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، عدالت سازمانی، وفاداری، مسؤولیت‌پذیری
متن کامل [PDF 319 kb]   (684 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: 1395/4/15 | پذیرش: 1396/7/17 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها