مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تماس با دفتر مجله:
آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
صندوق پستی: 353-81745
کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925252-031
دورنگار: 36692685-031
پست الکترونیکی: ijmeedc.mui.ac.ir
 
                                              گزینه تبادل پیام موجود در بالای صفحه ی اصلی سایت این مجله (گزینه درج شده در کناب گزینه خروج کاربر)
                                                                                     جهت ارتباط سریعتر با کارشناسان و سردبیر مجله

نشانی مطلب در وبگاه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی:
http://ijme.mui.ac.ir/find.php?item=1.55.21.fa
برگشت به اصل مطلب