:: دوره 9، شماره 2 - ( 7-1388 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 125-135 برگشت به فهرست نسخه ها
مهارت‌های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان ترم اول و آخر مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی
میترا قریب، مصطفی ربیعیان، مهوش صلصالی، ابراهیم حاجی‌زاده، احمد صبوری کاشانی، حمیدرضا خلخالی
، gharibmi@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (19945 مشاهده)
مقدمه: امروزه صاحب‌نظران، تفکر انتقادی را به عنوان برونداد اصلی آموزش عالی معرفی کرده و تدریس تفکر را نکته پایه برای یادگیری به شمار می‌آورند. این مطالعه به منظور مقایسه مهارت‌های تفکر انتقادی وگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان ترم اول و آخر صورت گرفت. روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 60 نفر از دانشجویان ترم اول و آخر مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از آمار توصیفی، t-test و آزمون مجذور کای استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان ترم اول 18/2±55/11 و در دانشجویان ترم آخر 59/2±21/11 و هر دو در حدود هنجار بود. تفاوت معنی‌دار آماری بین الگوی نمره دانشجویان ترم اول با الگوی نمره دانشجویان ترم آخر وجود نداشت. از نظر گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان ترم اول، میانگین و انحراف معیار نمره کل 93/27±37/282 و در دانشجویان ترم آخر 13/21±64/289 بود. بین الگوی نمره گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول با الگوی نمره دانشجویان ترم آخر تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت و نمره دانشجویان ترم آخر بیشتر از دانشجویان ترم اول بود. نتیجه‌گیری: حدود نمره کل مهارت تفکر انتقادی کسب شده توسط دانشحویان در حدود هنجار و نمره کل گرایش به تفکر انتقادی نیز مبین گرایش مثبت دانشجویان است. اما با نظر به نمره‌های گزارش شده از سایر دانشکده‌های دنیا، مسؤولین و مدرسان دانشکده توجه بیشتری به برنامه‌های آموزشی خود در پرورش تفکر انتقادی اختصاص دهند.
واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، گرایش، مهارت، دانشجو، خدمات بهداشتی- درمانی
متن کامل [PDF 307 kb]   (6736 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل |
دریافت: 1388/6/11 | پذیرش: 1390/5/16 | انتشار: 1388/7/23


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( 7-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها