:: جلد 2 - ::
جلد 2 - صفحات 52-53 برگشت به فهرست نسخه ها
نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به ارزشیابی استاد
عبدالحسین شکورنیا، محمداسماعیل مطلق، علیرضا ملایری، عبدالرضا جهانمردی
چکیده:   (14304 مشاهده)
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقدمه. در مراکز آموزشی ارزشیابی فعالیت های آموزشی اساتید به طرق گوناگون انجام می گیرد . یکی از متداول ترین این روشها که تقریبا در تمامی دانشگاههای معتبر دنیا انجام می گیرد ، ارزشیابی استاد توسط دانشجویان ( S E T) بوسیله پرسشنامه است شواهد پژوهشی نشان داده است که با وجود کاربرد فراوان این نوع ارزشیابی، اظهار نظر دانشجویان درباره عملکرد اساتید ، متاثر از عواملی است که برخی با آن مرتبط و برخی دیگربی ارتباطند . هدف از این پژوهش بررسی و تعیین دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزشیابی استاد S E T ) ) و اولویت و اهمیت عواملی بوده است که دانشجویان در ارزشیابی اساتید خود به آنها استناد می نمایند . روشها. پرسشنامه نظر سنجی با تعداد 64 سئوال بسته با مقیاس 5 درجه ای از1 (اصلا) تا 5 (بسیار زیاد ) طراحی و بین 561 تن از دانشجویان دانشگاه توزیع گردید . تعداد 423 پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل و جمع آوری گردید (بازگشت پرسشنامه 5/75% ) داده ها با برنامه S P S S مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که پس از محاسبه فراوانی ، درصد و میانگین ، با تعیین مجذور کای ، آزمون t دانشجویی ، روش توکی (Tukey) و همبستگی پیرسون نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پاسخ ها بترتیب اولویت شامل ، ویژگی های شغلی استاد ، ویژگی های فردی استاد ، ویژگی های علمی استاد ، فرآیند ارزشیابی و ویژگی های دانشجویان بوده است . یافته های تحقیق همچنین مشخـــص نمود که دانشجویان با میانگین 05/4 برای ویژگی های شغلی اساتید نسبت به ویژگی های علمی و فردی آنان اهمیت بیشتری قائل هستند . در حالیکه ویژگی های دانشجویان را با میانگین 45/3 در ارزشیابی استاد کم اهمیت تر ارزیابی نموده اند . دانشجویان با میانگین 73/3 فرآیند ارزشیابی و ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه را در حد نسبتا مطلوب می دانند . آنها در پاسخ میزان صداقت دانشجویان در تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی و قابل اعتماد بودن نتایج آن تا چه حد میباشد با میانگین 08/4 اعلام نموده اند که نتایج ارزشیابی از اعتبار بالائی برخوردار است. اگر چه با میانگین نسبتا پایین (45/3) اعتقاد داشتند که دانشگاه برای نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد اهمیت زیادی قائل نبوده است. تیجه. نتایج حاصل حاکی از آنست که نگرش دانشجویان دانشگاه نسبت به ارزشیابی استاد ( S E T) درحد نسبتاً مطلوب است و بایستی دانشگاه جهت افزایش سطح کیفیت ارزشیابی استاد و استفاده بهینه از نتایج ارزشیابی برنامه ریزی نماید و در این راستا از ویژگی های مطلوب اساتید از نظر دانشجویان الهام بگیرد و در نهایت با فراهم نمودن بازخورد مناسب جهت اساتید به بهبود شرایط یادگیری و کیفیت تدریس کمک نماید . آدرس. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی اهواز, اهواز.
متن کامل [PDF 16 kb]   (2496 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل |
دریافت: ۱۳۸۶/۳/۶


XML   English Abstract   Printجلد 2 - برگشت به فهرست نسخه ها