:: جلد 2 - ::
جلد 2 - صفحات 43-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر امتحان بالینی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان مامایی در مهارت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
مینو پاک گهر
چکیده:   (16877 مشاهده)
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشکی تهران مقدمه. هدف نهایی آموزش پزشکی کسب مهارتهای بالینی در دانشجویان پزشکی ورشته های مرتبط با آن است. اعتماد به نفس یکی از اجزای اصلی صلاحیت بالینی است به طوری که نشانگر مهمی در توانایی و صلاحیت محسوب می‌شود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به منظور تعیین مهارت بالینی دانشجویان مامایی در غربالگری بیماریهای زنان وتعیین تأثیر امتحان بالینی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان در مهارت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380-1378 انجام شد. روشها. در این بررسی 40 نفر از دانشجویان سال آخر مامایی که در امتحان بالینی به این منظور طراحی شده بود شرکت نمودند. پرسشنامه رتبه بندی شده از 10-0 به منظور تعیین میزان اعتماد به نفس دانشجویان در مهارت بالینی برای تهیه شرح حال، برقراری ارتباط با بیمار، معاینه فیزیکی، تشخیص و اقدام مناسب تهیه شد که بلافاصله قبل و بعد از امتحان فینال توسط ایشان تکمیل می‌شد. همچنین مهارت بالینی در غربالکری بیماریهای زنان در سه سطح خوب، متوسط و بد تعیین گردید. یافته ها.نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان اعتماد به نفس دانشجویان قبل و بعد از امتحان بالینی در مورد توانایی تهیه شرح حال و برقراری ارتباط با بیمار است و کمترین آن مربوط به تشخیص و اقدام مناسب می‌باشد، در مورد معاینه فیزیکی اکثریت اعتماد به نفس را در حد متوسط اعلام کردند، آزمون آماری اختلاف معنی‌داری را بین میزان اعتماد به نفس دانشجویان و برگزاری امتحان بالینی نشان داد. بطوریکه اعتماد به نفس ایشان در مورد تشخیص و بخصوص انجام اقدام مناسب بعد از امتحان بالینی افزایش نشان داد. همچنین نمرات حاصل از امتحان نشان داد که توانایی اکثریت ایشان در تهیه شرح حال و برقراری ارتباط در سطح خوب و در بقیه موارد در سطح متوسط می باشد. نتیجه. بر اساس یافته‌های پژوهش ما نتیجه گرفتیم برگزاری امتحان بالینی باعث افزایش اعتماد به نفس فارغ التحصیلان در مهارت بالینی ایشان می‌گردد، چرا که بین اعتماد به نفس و مهارت بالینی ارتباط مستقیم وجود دارد. آدرس. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران.
متن کامل [PDF 15 kb]   (2280 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل |
دریافت: ۱۳۸۶/۳/۶


XML   English Abstract   Printجلد 2 - برگشت به فهرست نسخه ها