:: جلد 2 - ::
جلد 2 - صفحات 36-36 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی مقاطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی بالینی در درس عملی پزشکی اجتماعی
ناهید خلدی، زهرا جوهری، اشرف پیراسته
چکیده:   (17040 مشاهده)
مؤسسه. دانشکده پزشکی, دانشگاه شاهد مقدمه. روند تغییرات آموزش پزشکی از سنتی به جامعه نگر، بهره گیری بیشتر از دروس پزشکی اجتماعی و ارائه آنها در مقاطع مناسب تحصیلی به دانشجویان را ایجاب مینماید. هدف این مطالعه، مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره های فیزیوپاتولوژی و کارآموزی بالینی در درس عملی پزشکی اجتماعی میباشد. روشها. تمام دانشجویان دانشکده پزشکی که تاکنون واحد کارآموزی بهداشت را اخذ کرده اند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تمام دانشجویان در ابتدای ورود به دوره، پیش آزمون و در انتها پس آزمون به عمل آمد. محتوای درسی و شیوه ارزشیابی تمام دانشجویان یکسان بود. رابطه متغیرهای جنس، گذراندن دوره های اطفال و زنان، مقطع تحصیلی با نمرات پیش آزمون، پس آزمون و کارآموزی مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمونهای t ، t زوج ، آنالیز واریانس و همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها. از 239 دانشجو ، 2/37% در دوره فیزیوپاتولوژی و 8/62% در مقطع کارآموزی بالینی تحصیل میکردند. 50%‌دانشجویان دختر و بقیه پسر بودند. میانگین نمرات پیش آزمون ، پس آزمون و کارآموزی دانشجویان مقطع کارآموزی بالینی بالاتر از دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی بوده و تفاوت در دو مورد اول معنی دار بود(0001/0=P برای هر مورد). مقایسه کارآموزانی که دوره های زنان و اطفال را نگذرانده بودند با دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی نشان داد میانگین نمره پس آزمون در دو گروه ، تفاوت معنی دار دارد(به ترتیب 004/0P= و 0001/0 P=)، اما این تفاوت در میانگین نمره کارآموزی مشاهده نگردید. میانگین نمرات تمام آزمون ها به استثنای میانگین نمره کارآموزی و پیش آزمون در دختران در دو مقطع مورد مطالعه بالاتر از پسران بود و در تمام موارد تفاوت معنی دار بدست آمد(005/0 P<). گذراندن دوره های اطفال و زنان با میانگین نمرات پیش آزمون و کل نمره کارآموزی دانشجویان مقطع بالینی رابطه نداشت. تیجه. نتایج کلی نشان میدهد علیرغم مشارکت و فعالیت بیشتر و بالاتر بودن نمرات دانشجویان مقطع کارآموزی نسبت به فیزیوپاتولوژی ، عملکرد تحصیلی هر دو گروه مشابه است. آدرس. گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی, دانشگده پزشکی, دانشگاه شاهد, تهران.
متن کامل [PDF 16 kb]   (2188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل |
دریافت: 1386/3/6 | انتشار: 1381/3/25


XML   English Abstract   Printجلد 2 - برگشت به فهرست نسخه ها