:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 455-461 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی توانایی‌های علمی و آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
احمد صداقت ، رویا محمد بیگی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، sahmads215@gmail.com
چکیده:   (550 مشاهده)
مقدمه: اولین گام برنامه‏ریزی آموزشی شناسایی نیازهای آموزشی و اولویت‏بندی آن‏ها است که اگر این مرحله به‌ درستی انجام شود، اجرای فرایندهای توسعه‏ی آموزشی راحت‏تر و مؤثرتر خواهد بود. این مطالعه با هدف تعیین توانایی های علمی و آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه ایشان اجرا گردید.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان بود، که 205 نفر از اساتید با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی و پایایی آن اساتید نظرات خود را در مورد توانایی های علمی و آموزشی در چهار حیطه بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت با امتیاز 1 تا 5 اظهار نمودند. داده‏ها پس از جمع‏آوری از طریق آزمون‏های آماری t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس فریدمن تجزیه ‌و تحلیل گردید.
نتایج: از نظر اعضای هیأت‌علمی، میانگین توانایی های علمی و آموزشی بر اساس امتیاز به ترتیب مهارت طراحی برنامه‏درسی (میانگین امتیاز= 3±10/4) ، به  مهارت یاددهی و یادگیری (میانگین امتیاز= 2±24/4)، مهارت ارزشیابی آموزشی (میانگین امتیاز= 2±31/4) و مهارت مشاوره و ارتباط (میانگین امتیاز= 2±53/4) به ترتیب  به‌عنوان اولویت‏های توانایی‌های علمی و آموزشی، از دیدگاه اساتید بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر این مسأله بود که لازم است تمهیداتی در مورد حوزه طراحی برنامه درسی از نظر اعضای هیأت‌علمی به ‌عنوان اولویت اول توانایی های علمی و آموزشی اتخاذ شود و برگزاری دوره‌های آموزشی خاص جهت آشنایی بیش‌تر اساتید با عناصر و مولفه‌های طراحی برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی همدان فراهم گردد.
واژه‌های کلیدی: توانایی های علمی و آموزشی، مهارت‌های آموزشی، ارزیابی آموزشی
متن کامل [PDF 546 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1397/11/23 | پذیرش: 1398/6/12 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها