:: جلد 19 - ::
جلد 19 - صفحات 394-402 برگشت به فهرست نسخه ها
روایی سازه و روایی پیش‌بینی‌کننده ارزیابی‌های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران
سجاد امیدی ، هادی میرفضایلیان ، جیران زبردست ، آتوسا اخگر ، محمد جلیلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ، aakhgar@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (560 مشاهده)
مقدمه: بررسی شاخص‌های روان سنجی با هدف ارزیابی کیفیت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی نتایج حاصل از ارزیابی‌های درون بخشی و کتبی دستیاران طب اورژانس از نظر روایی سازه و نیز توانایی آنها در پیش‌بینی میزان موفقیت آکادمیک دستیاران است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی تمامی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران که بین سال‌های 1388 تا 1393موفق به ورود به دوره دستیاری طب اورژانس شده ‌بودند و تا سال 1396 در آزمون پره بورد شرکت کرده بودند به روش سرشماری وارد مطالعه شدند(199 نفر). نمره آزمون گواهی‌نامه به عنوان متغیر اصلی تعیین گردید؛ سپس همبستگی نتایج ارزیابی‌های درون بخشی و کتبی با آن مقایسه شد. برای تعیین همبستگی بین نمرات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج: در نهایت نتایج ارزیابی­های 125 دستیار تحلیل شد. میزان همبستگی بین نمرات درون بخشی یک و دو، کتبی یک و دو با نمرات آزمون گواهی‌نامه به ترتیب (006/0, P= 3/0r=) ، (014/0, P= 2/0r=) ،(202/0, P= 1/0r=) ،(0001/0, P= 3/0r=) بود. میانگین نمرات دستیاران سال اول، دوم و سوم در آزمون کتبی از 150 نمره در سال 1393 به ترتیب12/57±29/77، 05/8±33/91، 52/8±13/123، میانگین این نمرات در سال 1394، 52/8±44/67، 41/23±17/73، 38/6±25/121 و در سال ،1395 04/28±17/68، 34/14±42/88 و 73/7±51/118 بود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد ارزیابی‌های حین دوره دستیاران طب اورژانس در پیش‌بینی میزان موفقیت آکادمیک دستیاران از روایی پیش‌بینی‌کننده مناسبی برخوردار است. همچنین مشاهده قدرت افتراق آزمون‌های کتبی در تمایز بین دستیاران سطوح مختلف، نشان‌دهنده روایی سازه این آزمون است.
 
واژه‌های کلیدی: روایی سازه، موفقیت آکادمیک، دستیار، طب اورژانس
متن کامل [PDF 306 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: 1397/10/18 | پذیرش: 1398/5/26 | انتشار: 1398/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 19 - برگشت به فهرست نسخه ها