:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 384-391 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر شبیه‌سازی محیط اتاق عمل بر میزان اضطراب پنهان دانشجویان در طی کارآموزی در اتاق عمل
عباسعلی ابراهیمیان ، فاطمه کوهساریان ، نفیسه رضوانی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، fatemeh.11.74.khsn@gmail.com
چکیده:   (2007 مشاهده)
مقدمه: کارآموزی‌های دانشجویان اتاق عمل با استرس همراه است. شاید استفاده از شبیه‌سازی بتواند از این اضطراب بکاهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شبیه‌سازی محیط اتاق عمل بر میزان اضطراب پنهان دانشجویان  رشته کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سمنان در طی کارآموزی در اتاق عمل انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. کلیه دانشجویان یک کلاس (17نفر) به طور تصادفی ساده به دو گروه شبیه‌سازی و شاهد تقسیم شدند. گروه شبیه‌سازی قبل از شروع کارآموزی تحت آموزش به روش شبیه‌سازی شده قرار گرفتند. اما گروه شاهد قبل از شروع کارآموزی آموزش‌های معمول و سنتی را دریافت کردند. میزان اضطراب دانشجویان قبل از شروع مداخله، روز اول کارآموزی و روز آخر کارآموزی با استفاده از پرسشنامه اضطراب پنهان اشپیل برگر (Spielbergerchr('39')s) سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های یو من ویتنی و فریدمن در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.
نتایج: میانگین نمرات اضطراب دانشجویان قبل از شروع مداخلات، روز اول و روز آخر کارآموزی به ترتیب در گروه شبیه‌سازی 64/7±75/43، 12/5±00/41 و 32/2±62/37 و در گروه شاهد 23/6±11/42، 80/6±88/40 و 07/5±55/42  از مجموع80 نمره بود. هیچ تفاوت معناداری بین نمرات اضطراب دانشجویان در زمان قبل از مداخله و روز اول کارآموزی بین دو گروه وجود نداشت (321/0=P). اما تفاوت معناداری بین نمرات اضطراب دانشجویان در دو گروه، در آخرین روز کارآموزی وجود داشت (078/2-t= و 021/0p=)
نتیجه‌گیری: قرار دادن دانشجویان اتاق عمل در یک محیط شبیه‌سازی شده، قبل از کارآموزی، نمی‌تواند موجب کاهش اضطراب آنها در اولین روز کارآموزی شود. اما می‌تواند باعث کاهش اضطراب آنها در طول دوره کارآموزی شود و میزان اضطراب آنها را در انتهای دوره کارآموزی به طور معناداری کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: شبیه‌سازی، دانشجو، اتاق عمل، اضطراب، کار آموزی.
متن کامل [PDF 202 kb]   (325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش باليني
دریافت: 1396/9/24 | پذیرش: 1397/9/26 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها