:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 474-486 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل تنش‌زای دانشجویان علوم پزشکی
مریم مریدی ، گیتی ازگلی، نورالسادات کریمان، عباس عبادی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ، ma.moridi@yahoo.com
چکیده:   (1619 مشاهده)
مقدمه: برای طراحی برنامه‌های مناسب برای ارتقای سلامت روانی دانشجویان تشخیص منبع تنش ضروری است. پرسشنامهMSSQ (Medical Student Stressor Questionnaire) ابزاری جهت سنجش منبع ایجاد‌کننده تنش در دانشجویان علوم پزشکی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش عوامل تنش‌زای دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش روش شناختی با طرح توصیفی مقطعی بود و درسال1395- 1396 در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران انجام شد. ابتدا پرسشنامه به روش برگشتی از انگلیسی به فارسی ترجمه شد. نسخه نهایی پرسشنامه توسط 200 نفر دانشجوی سال پنجم تا هفتم پزشکی و دانشجویان سال چهارم مامایی و پرستاری تکمیل گردید. برای برآورد روایی سازۀ از تحلیل عاملی اکتشافی، جهت تعیین تعداد عوامل و برای برازش مدل اندازه‌گیری از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه گردید. برای تعیین پایایی زمانی از روش آزمون مجدد استفاده شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تأیید می‌گردد. نتایج حاصل از بررسی روایی صوری و محتوایی نشان داد همه آیتم‌ها مورد تأیید است. در تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل مشخص شد که معرف 99/75 درصد از کل واریانس مشاهده شده بود. همچنین مقدار ضریب آلفا برای 92/0 و ضریب همبستگی درون خوشه‌ای خرده مقیاس‌ها بین 81/0 تا 9/0 بود و در سطح قابل قبولی است.
نتیجه‌گیری: این پرسشنامه، با توجه به شیوه اجرا و سهولت نمره‌گذاری که مهم‌ترین جنبه عملی آن است، ابزار مفید و معتبری است که می‌تواند عوامل تنش‌زای دانشجویان علوم پزشکی را ارزیابی کند؛ به گونه‌ای که می‌توان از آن به عنوان وسیله‌ای قابل اطمینان در پژوهش‌ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: روایی، پایایی، استرس، دانشجویان علوم پزشکی، عوامل تنش‌زا
متن کامل [PDF 435 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش باليني
دریافت: 1396/7/6 | پذیرش: 1397/7/17 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها