:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 176-182 برگشت به فهرست نسخه ها
سبک‌های یادگیری دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس پرسشنامه وارک (VARK)
معصومه مهدی پور ، حامد مرتضوی، جواد یزدانی، سمیه داستان پور، مهشید نامداری، مینا مرادی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، mehdipourf@gmail.com
چکیده:   (2478 مشاهده)
مقدمه: یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری دانشجویان سبک‌های یادگیری آنها است که قابلیت تغییر دارد و در این راستا می‌تواند در تطابق با شیوه تدریس موجب تسهیل فرآیند یادگیری در مخاطبین گردد. این مطالعه با هدف شناخت سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی انجام شد.
روش‌ها: دراین پژوهش مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، جامعه مورد بررسی دانشجویان دندانپزشکی دو سال آخر پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 96-1395 بودند. نمونه‌گیری به روش تمام شماری و گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد وارک(VARK-7.8) انجام شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از مجموع 93 نفر از دانشجویان شرکت‌کننده، 72% دختر و 28% پسر بودند. میانگین سنی آنها 09/ 25 و میانگین معدل نیم سال قبل 5/15 بود. نتایج نشان دادند که 86% دانشجویان تک سبکی بودند و سبک غالب، سبک شنیداری گزارش شد. در دانشجویان پسر سبک جنبشی و در دانشجویان دختر سبک شنیداری دارای فراوانی بیش‌تری بود. فراوان‌ترین شیوه یادگیری چند سبکی در بین دانشجویان، روش دو سبکی بود. همچنین مقایسه متغیرهای دموگرافیک ارتباط معناداری نشان نداد(05/0p).
نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود در ابتدای ورود دانشجویان و به خصوص بعد از طی دوره علوم پایه، سبک‌های یادگیری آنان تعیین گردد. این امر موجب انطباق شیوه تدریس اساتید با نوع یادگیری دانشجویان می‌شود که می‌تواند کارآیی دوره‌های آموزشی را بهبود بخشد.
واژه‌های کلیدی: سبک‌ یادگیری، پرسشنامه وارک، یادگیری، دندانپزشکی
متن کامل [PDF 282 kb]   (575 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۸


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها