:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 324-332 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان بر اساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زینب همتی ، علیرضا ایرج پور، مریم اله بخشیان، مریم ورزش نژاد، مهشید عبدی شهشهانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، abdi_mahshid@yahoo.com
چکیده:   (1349 مشاهده)
مقدمه: با توجه به این که رشته کارشناسی ارشد نوزادان تاکنون مورد بررسی سیستماتیک و ارزشیابی قرار نگرفته است، نیازمند ارزشیابی منسجم و نظام مند به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی است. لذا این مطالعه با هدف ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان بر اساس الگوی سیپ (CIPP) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی به صورت ارزشیابی آموزشی بر مبنای الگوی سیپ در سال 1393 انجام شد. تعداد 40 نفر مشارکت‌کننده که شامل، یک مدیرگروه، 7 نفر از اعضای هیأت‌علمی گروه کودکان و نوزادان، 25 نفر دانشجو و 7 نفر از دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان دانشکده پرستاری اصفهان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ارزشیابی برنامه با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته براساس الگوی سیپ، شامل ابعاد زمینه، درون‌داد، فرآیند و برون‌داد انجام شد. جهت سنجش روایی صوری و محتوایی از نظر متخصصین و برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج: میانگین به دست آمده در حیطه‌ی زمینه (77/18±7/47 از مجموع 70 امتیاز)، فرآیند (5/23±24/120 از مجموع 160 امتیاز) و برون‌داد (16/85±17/59 از مجموع 90 امتیاز) و به طور معنادار بالاتر از حد متوسط (001/0>p) بود، میانگین نمره در حیطه درون‌داد (9/18±17/84 از مجموع 155 امتیاز) و پایین‌تر از حد متوسط بود (003/0p=).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه وضعیت حیطه درون‌داد دوره کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نامطلوب بود، بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و اصلاح دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، تأکید بیش‌تری بر ارتقای عوامل مؤثر بر درون‌داد به ویژه برنامه درسی و اساتید انجام گیرد.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی آموزشی، کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان، الگو‌ی سیپ
متن کامل [PDF 209 kb]   (258 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي برنامه
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها