:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 145-155 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی در ایجاد و توسعه انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی
عباس ثابت، حسین یدالهی خالص، سعید رازقی
واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، razeghi.saeed@yahoo.com
چکیده:   (2108 مشاهده)
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش انگیزه شغلی اعضای هیأت‌علمی در جهت انجام فعالیت‌های آموزش و پژوهشی بسیار مفید است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر نقش مدل ویژگی‌های شغلی‌هاکمن و اولدهام در ایجاد و توسعه انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی انجام شد.
روش‌ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه آماری متشکل از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبود که از این میان 140نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از دو پرسشنامه بسته و استاندارد بود. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه‌ای بود. داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار (lisrel8. 5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که اهمیت وظیفه، هویت وظیفه، تنوع وظایف، استقلال شغلی و بازخورد شغلی دارای تأثیر مستقیم و معنادار بر انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی دارد. در این میان بعد استقلال شغلی با ضریب مسیر 51/0 بیش‌ترین تأثیر را بر انگیزش شغلی دارد و هویت وظیفه با ضریب مسیر 19/0 کم‌ترین تأثیر را دارا هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأیید فرضیه‌های موجود در این مطالعه، الگوی مفهومی پژوهش حاضر مدل مناسبی برای ایجاد و توسعه انگیزش شغلی در بین اعضای هیأت‌علمی است. مدیران دانشگاه علوم پزشکی با اتکا به این یافته‌ها، می‌توانند در جهت افزایش انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند.
واژه‌های کلیدی: انگیزش شغلی، ویژگی‌های شغلی، اعضای هیأت‌علمی
متن کامل [PDF 254 kb]   (446 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مدیریت پژوهشهای دانشگاهی
دریافت: 1396/4/10 | پذیرش: 1396/8/6 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها