:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 420-427 برگشت به فهرست نسخه ها
مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
عبدالحسین شکورنیا، مریم اسلمی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، shakurnia@yahoo.com
چکیده:   (1976 مشاهده)
مقدمه: تفکر انتقادی یکی از اهداف مهم آموزش و از معیارهای اعتباربخشی مراکز آموزشی است که سازمان‌ جهانی آموزش پزشکی (WFME) بر اهمیت آن در آموزش پزشکی تأکید دارد. این مطالعه با هدف تعیین مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام پذیرفت.
روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی-مقطعی 181 دانشجوی پزشکی مقطع علوم پایه با نمونه‌گیری در دسترس بررسی شد. مهارت تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از فرم ب پرسشنامه کالیفرنیای (CCTST) مشتمل بر 34 سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت. حد متوسط میانگین تعیین شده 89/15 می باشد. نمرات کمتر از حد متوسط بیانگر مهارت‌ تفکر انتقادی ضعیف و نمرات بالاتر از آن بیانگر مهارت‌ تفکر انتقادی قوی در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره تفکر انتقادی دانشجویان 98/2±53/ 7 بود یعنی کم‌تر از 50 درصد نمره کل (در مقایسه با میانگین حد متوسط 89/15). تفاوت معناداری در تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی با توجه به جنس، سن و عملکرد تحصیلی مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی پایین‌تر از حد متوسط و در مجموع ضعیف است. با توجه به اهمیت استفاده از تفکر انتقادی در تصمیم‌گیری‌های بالینی، انتظار می‌رود اساتید دانشگاه توجه بیش‌تری در پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی نشان دهند.

واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، دانشجویان پزشکی، آموزش، آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا
متن کامل [PDF 212 kb]   (325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1396/1/14 | پذیرش: 1396/5/14 | انتشار: 1396/11/11


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها