:: جلد 17 - ویژه نامه بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی ::
جلد 17 - ویژه نامه بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی صفحات 43-53 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی گروه‌های آموزشی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان
زریچهر وکیلی، منصوره مومن هروی ، سید علیرضا مروجی، فهیمه عبدی، مریم یاوری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، mansoreheravi@yahoo.com
چکیده:   (4267 مشاهده)

مقدمه: بهبود کیفیت آموزش پزشکی از مسائل اصلی نظام آموزش پزشکی کشور است. یکی از استراتژی‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف است. هدف از مطالعه حاضر ارزشیابی گروه‌های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزش بالینی در راستای طرح تحول آموزش و بسته اعتباربخشی، در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان بود.

روش‌ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95 بر روی 210 کارآموز و کارورز انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش سرشماری و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی بر استانداردهای آموزشبالینی تدوین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‎پزشکی بود. نظرات کارآموزان و کارورزان در مورد انطباق برنامه‌های آموزشی راند، گراند راند وگزارش صبحگاهی گروههایآموزشی کودکان، داخلی، جراحی‎‎عمومی، قلب، عفونی، مغزواعصاب و جراحی اختصاصی با استانداردهای آموزشبالینی بررسی شد.

نتایج: بیش‌ترین میزان مطلوبیت راند از دیدگاه کارآموزان مربوط به گروه عفونی(3/77 %) و قلب (7/66%) و از دیدگاه کارورزان گروه عفونی (60%) و مغز و اعصاب (40%) بود. بیشترین میزان مطلوبیت گراند راند با توجه به دیدگاه کارآموزان و کارورزان مربوط به گروه عفونی (به ترتیب 7/86 % و 80%) بود. همچنین بیشترین میزان مطلوبیت گزارش صبحگاهی با توجه به دیدگاه کارآموزان وکارورزان مربوط به گروه عفونی (بهترتیب 7/46 % و80%) بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت نیمه مطلوب برنامههای آموزشی اکثر گروهها باید با برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه آموزش بالینی، اعضای هیأت‌علمی را با موضوعات جدید آموزشپزشکی و استانداردهای آموزش بالینی آشنا نموده وآنها را به رعایت این استانداردها ترغیب نمود. هم‌چنین گروهها باید با رفع نقاط ضعف برای رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کنند. 

واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، گروه آموزشی، استاندارد، آموزش بالینی
متن کامل [PDF 286 kb]   (1010 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش باليني
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۴


XML   English Abstract   Printجلد 17 - ویژه نامه بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی برگشت به فهرست نسخه ها