:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 49-59 برگشت به فهرست نسخه ها
خودکارآمدی پژوهش و خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ ارائه یک مدل تبیینی
مریم شفیعی ، قاسم سلیمی، مهدی محمدی ، زینب مختاری
دانشگاه شیراز ، m48r52@gmail. com
چکیده:   (3009 مشاهده)
مقدمه: مؤسسات آموزش عالی در قرن بیست و یکم، در پی بسترسازی مناسب فعالیت‌های پژوهشی و افزایش کیفیت این پژوهش‌ها هستند. از جمله عوامل مؤثر بر کیفیت پژوهش‌ها، خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان است که انتظار می‌رود خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای را به دنبال داشته باشد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 94-95 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای 300 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای دانشجویان بتز و لازو (Betz & Luzzo) و پرسشنامه‌ی خودکارآمدی پژوهش هولدن (Holden) بود. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزار، پرسشنامه‌ها توزیع و با استفاده از لیزرل و آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در خودکارآمدی پژوهش، گزارش‌دهی از بالاترین نمره (29/1±13/47) و مهارت گردآوری از پایین‌ترین نمره (67/2±20/42) برخوردارند و در تصمیم‌گیری حرفه‌ای تعهد به هدف بالاترین (89/0±10/3) و مهارت حل مسأله پایین‌ترین نمره (78/0±3) را دارند. هم چنین بین ابعاد خودکارآمدی پژوهش و خودکارآمدی تصمیم‌گیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای آنان افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: هر چه در برنامه درسی، بر توسعه مهارت‌های پژوهشی دانشجویان تأکید بیش تری گردد، احساس خودکارآمدی آنان در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و در مسیر توسعه حرفه‌ای افزایش خواهد یافت.
واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی پژوهش، خودکارآمدی، تصمیم‌گیری حرفه‌ای
متن کامل [PDF 313 kb]   (560 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مدیریت پژوهشهای دانشگاهی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۵


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها