:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 343-353 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر بر تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ابراهیم امینی، محمد حسن صیف، احمد رستگار
دانشگاه پیام نور، تهران ، hassanseif@gmail.com
چکیده:   (16278 مشاهده)
مقدمه: نظر به ضرورت و اهمیت پرداختن به تاب‌آوری تحصیلی به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی علت‌یابی برای یافتن انگیزه تحصیلی در نظام آموزشی کشور در دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تاب‏آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1394پرداخت.
روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی است که در قالب مدل علّی به روش تحلیل مسیر انجام شد. برای این منظور 237 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های مقیاس تاب‏آوری تحصیلی (ARI) ساموئلز (Samuels)، سرزندگی تحصیلی مارتین و مارشو، خودکارآمدی تحصیلی موریس پاسخ دادند. برای بررسی تحلیل از آمارهای توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نیکویی برازش از نرم‌افزار AMOS استفاده گردید.
نتایج: خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم و بر تاب‌آوری اثر غیر مستقیم و معناداری دارد و سرزندگی تحصیلی نیز بر تاب‏آوری تحصیلی دارای اثر مستقیم و مثبت است. اما خودکار آمدی هیجانی بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری ندارد.
نتیجه‌گیری: خودکارآمدی عامل تأثیرگذاری بر سرزندگی تحصیلی بود و می‌توان با آموزش مهارت‌های خودکارآمدی، باعث ایجاد سرزندگی تحصیلی شد و با طراحی برنامه‌هایی می‌توان زمینه افزایش تاب‏آوری تحصیلی دانشجویان، مقابله با استرس و موفقیت تحصیلی را فراهم نمود. 
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، خود کارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی هیجانی.
متن کامل [PDF 267 kb]   (966 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: 1395/7/7 | پذیرش: 1396/2/9 | انتشار: 1396/9/7


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها