:: جلد 18 - ::
جلد 18 - صفحات 458-469 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازهای آموزشی دانشجویان پرستاری جهت کار در مراکز مشاوره و درمان تخصصی اعتیاد
حبیب‌اله رضایی ، فردوسی رحیمی، نیکو یمانی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، rezaie.habib1@gmail.com
چکیده:   (1596 مشاهده)
مقدمه: پرستاران باید واجد صلاحیت‌های علمی، عملی و مهارت‌های کامل در امر آموزش پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد و درمان بیماری اعتیاد باشند. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان پرستاری جهت کار در مراکز ترک اعتیاد انجام شد.
روش‌ها:  این مطالعه توصیفی در سال تحصیلی 1395-1394 در شهر اصفهان انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی، اساتید دانشکده پرستاری، پزشکان، پرستاران وگیرندگان خدمات تخصصی اعتیاد مراکز مشاوره و درمان تخصصی اعتیاد بودند. داده‌های مورد نیاز برای نیازسنجی با استفاده از فن دلفی در سه مرحله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی و پایایی جمع آوری گردید. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد.
نتایج: در مراحل اول، دوم و سوم دلفی به ترتیب 129 (کل جمعیت 140 نفر)، 79 (کل جمعیت 80 نفر) و 20 (کل جمعیت 20 نفر) نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. از 150 نیاز آموزشی استخراج شده جهت پرستاران برای کار در مراکز مشاوره و درمان تخصصی تعداد 69 نیاز، مربوط به حیطه شناختی، تعداد 39 نیازمربوط به حیطه عاطفی و تعداد 42 نیاز، مربوط به حیطه روانی حرکتی بود.
نتیجه‌گیری: اکثر نیازهای آموزشی دانشجویان پرستاری برای کار در مراکز مشاوره و درمان تخصصی اعتیاد مربوط به حیطه شناختی و سپس حیطه روانی حرکتی بود. پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی مدون در زمینه‌ی این نیازهای آموزشی برای دانشجویان پرستاری برگزار گردد و بسته آموزشی با توجه به این نیازها تهیه شود.
واژه‌های کلیدی: نیازسنجی، نیاز آموزشی، اعتیاد، سوء مصرف مواد، دانشجوی پرستاری، مراکز مشاوره و درمان تخصصی اعتیاد
متن کامل [PDF 213 kb]   (254 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه ريزي درسي
دریافت: 1395/4/30 | پذیرش: 1396/11/15 | انتشار: 1397/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 18 - برگشت به فهرست نسخه ها