:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 211-219 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار: مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش
حسین ابراهیمی پور، علی وفایی نجار، سیده الهه حسینی، هاجر حقیقی، سعید محمدپور، پیام محمودیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران ، Payam_mahmoudian@yahoo.com
چکیده:   (1405 مشاهده)
مقدمه: مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) ** ابزاری برای ارزیابی دانشگاه است که بازنگری منظم، سیستماتیک و جامع از فعالیت‌های دانشگاه‌ها را فراهم می‌سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار بر اساس مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 150 نفر از اساتید و کارکنان دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 به صورت طبقه‌ای و تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش وزارت بهداشت و درمان پس از تایید روایی و پایایی، جمع‌آوری شد. گزینه‌های موجود برای انتخاب شامل طیف لیکرت 5 نمره­ای بود.  داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه  و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.
نتایج: در مجموع، 125 پرسشنامه تحلیل شد. بالاترین میانگین نمره مربوط به دانشکده بهداشت  و پایین‌ترین مربوط میانگین نمره به دانشکده پرستاری  به دست آمد. بهترین نمره مربوط به حیطه شرایط محیط کار (82/0±82/2) و بدترین نمره مربوط به حیطه توانمند‌سازی کارکنان (73/0±65/2) به دست آمد. به طور کلی نمره حیطه تمرکز بر نیروی کار برابر با 55 درصد امتیاز از 85 امتیاز این حیطه محاسبه شد.میانگین نمره این حیطه با تحصیلات (5/0p=) و جنسیت افراد مورد پژوهش (6/0p=)  و در بین دانشکده‌های مورد مطالعه (6/0p=) رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: وضعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حیطه تمرکز بر نیروی کاری در حد متوسط به دست آمد. طبق بررسی‌ها شرایط محیط کاری از دید اعضا دانشکده‌ها تقریبا مناسب اما توجه به توانمندسازی کارکنان در دانشکده اولویت است.
واژه‌های کلیدی: مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش، ارزیابی، کیفیت، تمرکز بر نیروی کار
متن کامل [PDF 242 kb]   (244 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۹


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها