:: جلد 17 - ::
جلد 17 - صفحات 245-250 برگشت به فهرست نسخه ها
رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حبیب اله رضایی، بهاره بهمن بیجاری، امین بیگ‌زاده، سیدمصطفی سید عسکری، الهام خدیر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، elham.khadir@yahoo.com
چکیده:   (3159 مشاهده)
مقدمه: تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی رفتار سازمانی هستند. اگر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سیستم آموزشی درمانی رعایت شود در نهایت سبب جلب رضایت بیمار و کارکنان و ارتقا سیستم خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه‌ی آماری شامل 1058 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 بودکه 281 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه رضایت شغلی لوتانز (Luthans) و تعهد سازمانی آلن ومیر (Allen & Meyer) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران به تأیید رسیده بود. داده‌ها با استفاده از آمارتوصیفی و آزمون‌های آماری ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در نهایت250 نفر پرسشنامه‌های مربوطه را تکمیل نمودند. از این تعداد 200 نفر زن (80 درصد) و 50 نفر مرد (20 درصد) بودند. 6/59 درصد از پرستاران مورد مطالعه از شغل خود رضایت زیاد داشتند و 3/62 درصد دارای تعهد سازمانی متوسط بودند. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی همبستگی معناداری وجود داشت (05/0p-value<) (2/0=r).
نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیشنهاد می‌گردد وضعیت رضایت شغلی پرستاران در کشور در یک مطالعه جامع بررسی گردد تا با شناخت مشکلات موجود در جهت ارتقا و افزایش کیفیت خدمات گام مؤثر برداشته شود.
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پرستار، بیمارستان آموزشی
متن کامل [PDF 183 kb]   (545 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱


XML   English Abstract   Printجلد 17 - برگشت به فهرست نسخه ها