:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 571-578 برگشت به فهرست نسخه ها
موانع فراروی به‌کارگیری یادگیری سیار در دانشگاه علوم پزشکی
محمد زارع، راحله ساریخانی
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ملایر ، mohammadzare123@yahoo.com
چکیده:   (2883 مشاهده)
مقدمه: پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فناوری‌های بی‌سیم، یادگیری الکترونیکی را به یادگیری سیار متحول ساخته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل انسانی، پداگوژیکی، مدیریت و رهبری، فناوری، اقتصادی و نگرش به عنوان موانع به‌کارگیری یادگیری سیار در دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان (تعداد 300 نفر) در سال 1394 بود که تعداد 130 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق‌ساخته موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش پزشکی بود که پس از تأیید روایی صوری آن توسط متخصصین تکنولوژی آموزشی و فناوری اطلاعات، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون آماری تی‌تک‌نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که هر شش عوامل انسانی (31/0±13/19) از مجموع 25نمره، پداگوژیکی (20/0±86/15) و مدیریت و رهبری (43/0±85/15)از مجموع 20 نمره، فناوری (67/0±84/18) از مجموع 25نمره ، اقتصادی (28/0±77/12) و نگرش (46/0±51/12) از مجموع 15 نمره به عنوان موانع‌ به‌کارگیری آموزش سیار در دانشگاه علوم پزشکی همدان به شمار می‌آیند (001/=p). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، برای استقرار آموزش سیار در دانشگاه علوم پزشکی همدان باید عوامل انسانی، پداگوژیکی، مدیریت و رهبری، فناوری، اقتصادی و نگرش به عنوان موانع به‌کارگیری این شیوه آموزشی مرتفع گردد.
واژه‌های کلیدی: یادگیری سیار، موانع‌، اساتید دانشگاه علوم‌ پزشکی
متن کامل [PDF 272 kb]   (987 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: يادگيري الكترونيكي
دریافت: 1394/4/16 | پذیرش: 1394/8/18 | انتشار: 1394/11/26


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها