:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 111-121 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر بر نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
احمد وهابی، سمیه رحمانی، شیوا رستمی، بشری وهابی، مبین حسینی، دائم روشنی
، vahabiahmad@gmail.com
چکیده:   (5165 مشاهده)

مقدمه: از وظایف مهم دانشگاه‌های علوم پزشکی، ارزشیابی از فعالیت‌های آموزشی مدرسین است که داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نتایج آن به منظور ارتقای روش تدریس و آموزش به اطلاع آنان خواهد رسید. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گردید. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند و با فرایند ارزشیابی استاد آشنا بودند. تعداد 384 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل سؤالات دموگرافیک و سؤالات مربوط به عوامل مؤثر بر ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجویان بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف، یو من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج: مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نمره ارزشیابی اساتید از دیدگاه این دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع درس (میانگین 8/0±53/4)، توانایی و قدرت استاد در تفهیم مطالب درسی (میانگین 78/0±52/4)، رعایت تناسب بین محتوای درسی و سؤالات امتحانی (میانگین 79/0±40/4) و کم اهمیت‌ترین آنها شامل جنس (میانگین01/1±48/3)، سن استاد (14/1±28/3) و برگزاری آزمون‌های سنجش پیشرفت تحصیلی استاد (42/1±1/3) بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، توانمند نمودن اساتید در زمینه روش‌های تدریس مؤثر و همچنین آموزش مهارت‌های ارتباطی با دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: ارزشیابی استاد، دیدگاه، اساتید، دانشجویان، عوامل مؤثر
متن کامل [PDF 235 kb]   (2294 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي استاد
دریافت: 1393/12/11 | پذیرش: 1394/2/10 | انتشار: 1394/3/31


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها