:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 98-110 برگشت به فهرست نسخه ها
ابزار ارزشیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل: تدوین و سنجش روایی و پایایی
سمیه محمدی، مریم تولیت، مصطفی روشن زاده
، mroshanzadeh62@gmail.com
چکیده:   (3340 مشاهده)

مقدمه: در روند آموزش بالینی جهت اطمینان از دستیابی به اهداف مدنظر، در دست داشتن ابزار مناسبی که از روایی و پایایی مطلوب برخوردار باشد ضروری است. با توجه به این که تاکنون ابزار مناسبی جهت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل تدوین نشده است، لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تدوین وسنجش روایی و پایایی ابزار ارزشیابی این گروه از دانشجویان انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت. در این مطالعه پس از تعریف مفاهیم و رفتار مورد اندازه‌گیری با استفاده از روش‌های مصاحبه و مرور متون مربوطه، ابزار اولیه تدوین شد و سپس روایی صوری و محتوایی آن به صورت کمی و کیفی (با استفاده از نظرات پانل متخصصان، CVR و CVI) صورت گرفت. پایایی این ابزار نیز به صورت پایایی بین گروهی و آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج: ابزار نهایی تدوین شده شامل 62 عبارت در 7 حیطه (ویژگی‌های حرفه‌ای، ارتباطات، بررسی و شناخت بیمار، آموزش به بیمار و خانواده، ثبت گزارش، ایمنی مددجو و صلاحیت بالینی) است. شاخص روایی محتوای کل پرسشنامه 84/0 و نسبت روایی محتوا برای هر آیتم 62/0 و بالاتر گزارش شد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با حجم نمونه‌ی 28 نفری از دانشجویان 82/0 به دست آمد. پایایی بین مشاهده‌کنندگان نیز 45/0 بود. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که ابزار تدوین شده از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده و استفاده از آن می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت ارزشیابی بالینی کار آموزی در عرصه دانشجویان رشته‌ی اتاق عمل مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: ابزار ارزشیابی، ارزشیابی بالینی، دانشجویان اتاق عمل، محیط بالینی، آموزش بالینی
متن کامل [PDF 236 kb]   (1251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ارزشيابي مهارتهاي باليني
دریافت: ۱۳۹۳/۹/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۳۱


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها