:: جلد 15 - ::
جلد 15 - صفحات 269-276 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر ارزشیابی تکوینی بر میزان یادگیری دروس آناتومی و بافت‌شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
روشنک ابوترابی، بتول هاشمی بنی، مرضیه عسکری مقدم، عباس قاری علویجه
، masgarimoqadaam@yahoo.com
چکیده:   (3005 مشاهده)
مقدمه: یافته‌های برخی مطالعات نشان داده است که استفاده از ارزشیابی تکوینی در کنار ارزشیابی تراکمی منجر به بهبود کیفیت آموزش، افزایش انگیزه مطالعه و تقویت یادگیری خودراهبر دانشجویان می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی تکوینی علاوه بر ارزشیابی تراکمی بر میزان یادگیری دروس آناتومی و بافت‌شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. روش‌ها: دراین مطالعه نیمه تجربی کلیه دانشجویان پزشکی که دروس آناتومی و بافت‌شناسی رادر نیمسال دوم 91-90 (گروه شاهد) و نیمسال اول 92-91 (گروه تجربی) اخذ نموده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. از ارزشیابی تکوینی به عنوان یک مداخله آموزشی در کنار ارزشیابی تراکمی پایان ترم استفاده شد. تعداد دانشجویان گروه تجربی در درس آناتومی شامل 54 نفر و در گروه شاهد 64 نفر بودند. تعداد دانشجویان گروه تجربی و شاهد در درس بافت‌شناسی برابر و شامل 60 نفر بود. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تی مستقل) تحلیل شد. نتایج: میانگین نمرات آزمون‌های درس آناتومی سروگردن گروه تجربی 01/2±89/11 و گروه شاهد 73/2±32/13 به دست آمد. مقایسه میانگین نمرات در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان داد (605/2, t=012/0p=). میانگین نمرات آزمون‌های درس بافت‌شناسی گروه تجربی 27/2±50/13 و گروه شاهد 58/2±82/13 به دست آمد که مقایسه میانگین نمرات دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نگردید (765/0, t=447/0p=). نتیجه‌گیری: استفاده از ارزشیابی تکوینی در قالب آزمون‌های چهارگزینه‌ای نه تنها باعث افزایش نمرات دانشجویان به عنوان ملاک یادگیری آنان نشده است بلکه در درس آناتومی سروگردن باعث کاهش معنا دار نمرات و یادگیری آنها شده است.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی تراکمی، ارزشیابی تکوینی، یاددهی یادگیری، آموزش علوم پایه، آناتومی، بافت‌شناسی
متن کامل [PDF 272 kb]   (1073 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: 1393/5/31 | پذیرش: 1394/4/1 | انتشار: 1394/7/4


XML   English Abstract   Printجلد 15 - برگشت به فهرست نسخه ها