:: دوره 14، شماره 5 - ( 5-1393 ) ::
جلد 14 شماره 5 صفحات 403-410 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر یک روش فعال آموزشی بر میزان تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سید محمد علی حسینی، کبری کرمی، لیلا عباسی، حسین زاهدنژاد
حسین زاهدنژاد، دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. zahednezhad.h@gmail.com ، zahednezhad.h@gmail.com
چکیده:   (3855 مشاهده)
مقدمه: یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف اولیه آموزش پرستاری توسعه تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی جزء مکمل پرستاری شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیریک روش فعال آموزشی بر میزان تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری انجام شده است. روش‌ها: این مطالعه مداخله‌ای از نوع نیمه تجربی است. که بر روی 60 نفر از دانشجویان سال آخر پرستاری (در هر گروه 30 نفر) انجام شده است. در شروع مطالعه پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا توسط واحد‌ها تکمیل شد.گروه مداخله تحت آموزش با شیوه‌ای فعال بر پایه طرح سؤالات تفکر انتقادیبه مدت 9 جلسه در بالین قرار گرفت. پس از پایان آخرین جلسه آموزشی، پرسشنامه توسط آزمودنی‌ها مجدداً تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و تی زوج انجام شد. نتایج: دو گروه قبل از مطالعه تفاوت معناداری از نظر متغیرهای زمینه‌ای نداشتند. در آزمون تفکر انتقادی تفاوت معنادار آماری در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله دیده نشد، اما در گروه مداخله تفاوت معنادار آماری وجود داشت (001/0>p) و روش فعال آموزشی باعث ارتقای سطح تفکر انتقادی در گروه مداخله شد. این روش فعال آموزشی موجب تقویت تفکر انتقادی در دانشجویان شد و برنامه معمول آموزش بالینی در گروه کنترل نتوانست مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان را بهبود بخشد. نتیجه‌گیری: افزایش نمرات دانشجویان در نمره کل مهارت‌های تفکر انتقادی، مهارت‌های تجزیه و تحلیل و استدلال استقرایی بازتاب ارزشمندی از تأثیر روش فعال آموزشی بردانشجویان دارد.
واژه‌های کلیدی: آموزش، پرستاری، تفکر انتقادی، مهارت‌ تجزیه و تحلیل، مهارت استدلال استقرایی
متن کامل [PDF 250 kb]   (1287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: آموزش باليني
دریافت: ۱۳۹۳/۱/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۵


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 5 - ( 5-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها