:: دوره 13، شماره 12 - ( 12-1392 ) ::
جلد 13 شماره 12 صفحات 1127-1137 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین و روان سنجی ابزار سنجش هوش هیجانی در تدریس
فریبا حقانی، بهاره امینیان، طاهره چنگیز، سپیده جمشیدیان
، Bahareh.aminian@gmail.com
چکیده:   (9016 مشاهده)
مقدمه: نقش مؤثر در فرآیند یاددهی- یادگیری و کسب موفقیت در زندگی و ویژگی قابلیت ارتقا، هوش هیجانی را به یکی از موضوعات مهم در آموزش تبدیل نموده است. تاکنون ابزارهای متعددی برای سنجش هوش هیجانی افراد تدوین شده؛ اما ابزاری که نشان دهد یک مدرس در تدریس خود تا چه اندازه از مهارت‌های هوش هیجانی بهره می‌جوید، تدوین نشده است. این مطالعه با هدف تدوین و روان‌سنجی ابزار سنجش هوش هیجانی در تدریس انجام شد. روش‌ها: پس از مرور متون و مشخص نمودن عوامل مؤثر در تدریس مبتنی بر هوش هیجانی، پرسشنامه اولیه با 109 سؤال طراحی شد. روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان تأیید گردید. برای بررسی روایی سازه، پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان به همراه پرسشنامه تدوین‌شده، توسط یک نمونه تصادفی 30 نفره از اساتید تکمیل گردید و همبستگی بین این دو پرسشنامه بررسی شد. همچنین برای انجام تحلیل عاملی و تلخیص تعداد گویه‌ها، پرسشنامه در یک نمونه 350 نفری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توزیع و از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی، همبستگی و تحلیل عاملی انجام گرفت. نتایج: از 350 استاد دریافت‌کننده پرسشنامه، 204 نفر آن را تکمیل نمودند (درصد بازگشت 58 %). پرسشنامه حاضر با پرسشنامه بار- ان به طور معناداری همبستگی داشت (71/0=r و 001/0P<). بر اساس نتایج تحلیل عاملی و نظرات کارشناسان، پرسشنامه‌ای با 31 گویه در 8 حیطه "توجه به احساسات فراگیران، انگیزه تدریس، ارتباط با فراگیران، تعهد نسبت به فراگیران، هدایت فراگیران، توجه به رشد اجتماعی فراگیران، توانایی در تدریس و واکنش‌های به هنگام" تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 9/0 محاسبه گردید. نتیجه‌گیری: پرسشنامه 31 گویه ای حاصل از این پژوهش می‌تواند ابزاری معتبر و پایا برای سنجش هوش هیجانی مدرسان در تدریس باشد. پیشنهاد می‌شود این پرسشنامه در نمونه‌های آماری بزرگ‌تر، اجرا شود.
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، هوش عاطفی، ابزار سنجش، پرسشنامه، تدریس، روان‌سنجی، مدرس
متن کامل [PDF 215 kb]   (2268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ساير موارد
دریافت: 1392/12/1 | پذیرش: 1392/12/11 | انتشار: 1392/12/20


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 12 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها