:: دوره 14، شماره 6 - ( 6-1393 ) ::
جلد 14 شماره 6 صفحات 495-506 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه آموزش‌های ضمن خدمت پرسنل پرستاری با پیامد‌های شغلی:تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
فاطمه مناجاتی، علی مرادی، بهناز خیری
بهناز خیری، کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. behnazkhayeri@yahoo.com ، behnazkhayeri@yahoo.com
چکیده:   (4182 مشاهده)
مقدمه: با توجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی و رشد بی‌سابقه اطلاعات مدیریت سلامت، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در حوزه سلامت یک ضرورت است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه آموزش‌های ضمن خدمت پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با پیامد‌های شغلی: تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. روش‌ها: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی درجامعه آماری پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمه اول سال 1392 انجام شد. در این پژوهش تعداد 135 پرستار به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق‌ساخته برای ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه رضایت شغلی عمومی‌ و پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (Balfour & Whechler) بود. تحلیل داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی و نیز روش تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج: نتایج حاصل نشان داد رابطه آموزش ضمن خدمت پرسنل پرستاری با تعهد سازمانی (453/0=r، 498/0β=، 037/0=P) و رضایت شغلی (194/0=r، 348/0β=، 018/0=P) معنادار است. اما رابطه آموزش ضمن خدمت با رفتار شهروندی معنادار نبوده و بین آنها ارتباطی وجود نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت عملکرد با صلاحیت پرستاران در نظام سلامت که به دنبال آموزش ضمن خدمت اثربخش حاصل می‌شود و رابطه‌ای که بین این آموزش‌ها با پیامد‌های شغلی حایز اهمیت مانند تعهد و خشنودی شغلی وجود دارد لزوم توجه به آموزش پرسنل پرستاری بیش از پیش آشکار می‌شود.
واژه‌های کلیدی: آموزش‌های ضمن خدمت، رضایت‌مندی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی
متن کامل [PDF 356 kb]   (1901 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: شيوه هاي آموزش
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۵


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 6 - ( 6-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها