:: دوره 13، شماره 12 - ( 12-1392 ) ::
جلد 13 شماره 12 صفحات 1001-1010 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر خودنظم‌دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی
فاطمه نادری، محسن آیتی، مجید زارع بیدکی، محمد اکبری بورنگ
، mayati@birjand.ac.ir
چکیده:   (7256 مشاهده)
مقدمه: نقش یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش، سیار بودن و راحتی استفاده از آن است. این یادگیری سبب بالا رفتن رضایت یادگیرنده، تشویق یادگیرنده، غنی‌سازی تعامل و داشتن فعالیت‌های ارتباطی مؤثر در یادگیرنده می‌شود، از این رو این مطالعه با هدف بررسی خودنظم‌دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان با روش یادگیری از طریق تلفن همراه در دانشجویان پیراپزشکی (رشته اتاق عمل) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش‌ها: این پژوهش از نوع شبه تجربی است، جامعه پژوهش را دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده‌های اقماری بیرجند (فردوس و قائن) تشکیل داد. افراد نمونه شامل کل جامعه پژوهش(43نفر)بود.کتاب الکترونیکی درس میکروب‌شناسی بر روی تلفن‌های همراه دانشجویان گروه آزمایش (22 نفر) نصب گردید و در طول ترم علاوه بر آموزش چهره به چهره، محتوای یادگیری به شکل مذکور و نیز از طریق پیامک توسط آنان مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنترل صرفاً با روش معمول چهره به چهره آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودنظم‌دهی فراشناختی پینتریچ و پرسشنامه نگرش دانشجویان به تلفن همراه بود. پینتریچ، روایی و پایایی بالایی برای پرسشنامه فوق ذکر کرده و در مطالعات داخل نیزروایی و پایایی آن تایید شده است. برای سنجش نگرش، از پرسشنامه 12 گویه‌ای در زمینه نگرش به یادگیری از طریق تلفن همراه استفاده شدکه روایی آن با روش تحلیل عاملی و پایایی با آلفای کرونباخ 9/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با ا ستفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از تلفن همراه تأثیر معناداری (0005/0p<) بر خودنظم‌دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری از طریق تلفن همراه داشته است. نتیجه‌گیری: آموزش از طریق تلفن همراه تأثیر مثبتی بر خودنظم‌دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان داشته ؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان درسی به طراحی و به کارگیری روش‌های تدریس مناسب و تکنولوژی‌های روزدر جهت افزایش نگرش، انگیزش، خودنظم‌دهی و مهارت‌های فراشناختی فراگیران اقدام کنند.
واژه‌های کلیدی: تلفن همراه، خودنظم‌دهی فراشناختی، نگرش، دانشجو، پیراپزشکی
متن کامل [PDF 206 kb]   (2181 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه ريزي درسي
دریافت: ۱۳۹۲/۴/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۳


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 12 - ( 12-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها