:: دوره 11، شماره 9 - ( ویژه نامه توسعه آموزش 12-1390 1390 ) ::
جلد 11 شماره 9 صفحات 1131-1139 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر در آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا طاهری، سعید فرقانی، شهلا عطاپور، اکبر حسن زاده
، taheri@rehab.mui.ac.ir
چکیده:   (15274 مشاهده)
مقدمه: در هر فرآیند آموزشی، یادگیری و یاددهی به هم وابسته هستند بنابراین، اثربخشی باید از هر دو دیدگاه دانشجو و مدرس بررسی گردد تا از طریق نزدیک کردن دیدگاه‌ها بتوان به آموزش و یادگیری مؤثرتر و بهتری دست یافت. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش شامل مدرسان و دانشجویان سال آخر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند. که به صورت سرشماری 28 عضو هیأت علمی، مربی و 118 دانشجو وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با آموزش بالینی شامل پنج حیطه کلی خصوصیات فردی فراگیر، خصوصیات فردی مدرس بالین، شرایط محیط بالین، برنامه‌ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی بود که 32 سؤال این قسمت بر مبنای مقیاس لیکرت رتبه‌بندی و به صـورت نامطلوب تا مطلوب و به ترتیب بـا امتیازهـای 0 تـا 4 امتیازبنـدی گردید. از آزمون‌های توصیفی و t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. نتایج: مقایسه میـانگین مجموع امتیـاز داده شـده به پنج حیطه مورد مطالعه در هر یک ار گروه‌های مدرسان) و دانشجویان، نشان داد که در هر دو گروه، حیطه خصوصیات فردی مدرس بالینی (04/3±74/0) و خصوصیات فردی فراگیر (96/2±67/0) بالا تر از سایر حیطه‌هاست. مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان نشان داد که اختلاف میانگین نمراتدر حیطه‌های شرایط محیط بالینی و ارزشیابی بالینی تفاوت معناداری دارد(05/0p<) بدین نحو که در هر دو حیطه میانگین مجموع امتیازات دانشجویان بیشتراز مدرسان بود، شرایط محیط بالینی (49/2±14/1 در مقایسه با 90/1±8/0) و ارزشیابی بالینی (56/2±09/1 در مقایسه با 99/1±98/0). نتیجه‌گیری: دو حیطه خــصوصیات فــردی مــدرس بالین و خــصوصیات فــردی فراگیــر و نسبت به سایر حیطه‌ها تاثیر‌گذاری بیشتری بر آموزش بالینی دانشجویان توانبخشی دارند. لذا مورد توجه قرار دادن و تقویت ویژگی‌های فـردی مدرسان و فراگیــران، تدوین و بازنگری برنامه آموزشی نظام مند، ایجاد محیط مناسب بالینی از بعد امکانات و تجهیـز ات و کارکنـان و ارزشـیابی منظم و دقیق کارورزی و انعکاس به مسؤولین آموزشی می‌تواند اهمیت بسزایی در اثر بخشی آموزش بالینی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: آموزش بالینی اثربخش، محیط بالین، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی بالینی
متن کامل [PDF 288 kb]   (1821 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: مديريت آموزشي
دریافت: ۱۳۹۰/۹/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۶


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 9 - ( ویژه نامه توسعه آموزش 12-1390 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها